Profesionalna 3D štampa
je konačno dostupna.

Upoznajte se sa našom opremom.

UltiMaker 2

Ultimaker 2 Extended+

"Engineered to perform", Ultimaker 2 Extended+ je pouzdan, efikasan i lak za upotrebu. Zahvaljujući tome što podržava veliki spektar materijala, može se reći da je pogodan za različite vrste aplikacija, od štampanja prototipa do podesivih alata. Ovo je sjajan štampač sa konstantnim pozitivnim rezultatima.

Ključne karakteristike

Zapremina 3D štampe

223 x 223 x 305 mm

Materijali

PLA, ABS, CPE, CPE+, PC, Nylon, TPU 95A

Rezolucija

20 - 600 mikrona

Ultimaker 3 Extended

Ultimaker 3 Extended je 3D štampač sa dve štampajuće glave. Mogućnost korišćenja dve vrste materijala u štampi omogućava više rešenja potpore objekta koji se štampa. Baš zbog toga, pomoću ovog štampača je moguće izvesti i najkompleksnije objekte i oblike.
UltiMaker 3

Besprekorno ukombinovane
moćne karakteristike

Zapremina 3D štampe

223 x 223 x 305 mm

Materijali

PLA, ABS, CPE, CPE+, PC, Nylon, TPU 95A, PVA, PP

Rezolucija

20 - 600 mikrona

UltiMaker 2

Ultimaker S3

Ultimaker S3 je 3D štampač sa dve štampajuće glave. Mogućnost korišćenja dve vrste materijala u štampi omogućava više rešenja potpore objekta koji se štampa. Baš zbog toga, pomoću ovog štampača je moguće izvesti i najkompleksnije objekte i oblike.
Ključne karakteristike

Zapremina 3D štampe

230 x 190 x 200 mm

Materijali

PLA, ABS, PETG, NYLONPA PA6/66, CFF/CPE, PA6GF30, PA6CF30, PA6KEVLAR, ESD PPS, HIGH TEMP, TPU95A, TPC, ASA, ABSGF30, ABSCF30

Rezolucija

20 - 300 mikrona

Ultimaker S5

Ultimaker S5 je najpouzdaniji 3D štampač sa dve štampajuće glave. Mogućnost korišćenja dve vrste materijala u štampi omogućava više rešenja potpore objekta koji se štampa. Baš zbog toga, pomoću ovog štampača je moguće izvesti i najkompleksnije objekte i oblike.
UltiMaker S5

Ključne karakteristike

Zapremina 3D štampe

330 x 240 x 300 mm

Materijali

PLA, ABS, PETG, NYLONPA PA6/66, CFF/CPE, PA6GF30, PA6CF30, PA6KEVLAR, ESD PPS, HIGH TEMP, TPU95A, TPC, ASA, ABSGF30, ABSCF30

Rezolucija

20 - 300 mikrona

Crealty

Creality CR10 MAX

Ovaj 3D štampač omogućava 3D štampanje velikih modela, prototipova i delova za krajnju upotrebu


Ključne karakteristike

Zapremina 3D štampe

450 x 450 x 470mm

Materijali

PLA, ABS, PETG

Rezolucija

20 - 600 mikrona

Creality CR10S PRO

Ovaj 3D štampač omogućava 3D štampanje velikih modela, prototipova i delova za krajnju upotrebu.


Creality CR10S PRO

Ključne karakteristike

Zapremina 3D štampe

300 x 300 x 400 mm

Materijali

PLA, ABS, PETG

Rezolucija

20 - 600 mikrona

creality cr10s5

Creality CR10s5

Ovaj 3D štampač omogućava 3D štampanje velikih modela, prototipova i delova za krajnju upotrebu.


Ključne karakteristike

Zapremina 3D štampe

500 x 500 x 500 mm

Materijali

PLA, ABS, PETG

Rezolucija

20 - 600 mikrona

FormLabs Form 3

Dizajniran za laserski precizno i pouzdano štampanje, ovaj štampač nalazi primenu u medicini, juvelijerstvu, industrijskom dizajnu, arhitekturi i autoindustriji. Idealan je za izradu mini serija rezervnih delova i prototipova.

FORM 3

Ključne karakteristike

Zapremina 3D štampe

145 x 145 x 185 mm

Materijal / Resin

Gray, Clear, White, Black, High Temp, Durable, Castable, Dental, Wax, Elastic, Rigid, Tough

Rezolucija

25 - 100 mikrona

FORM3L

FormLabs FORM 3L

Dizajniran za laserski precizno i pouzdano štampanje, ovaj štampač nalazi primenu u medicini, juvelijerstvu, industrijskom dizajnu, arhitekturi i autoindustriji. Idealan je za izradu mini serija rezervnih delova i prototipova.

Ključne karakteristike

Zapremina 3D štampe

335 x 200 x 300 mm

Materijal / Resin

Gray, Clear, White, Black, High Temp, Durable, Castable, Dental, Wax, Elastic, Rigid, Tough

Rezolucija

25 - 100 mikrona

Fuse 1

FUSE 1 je pravi proizvodni alat koji izrađuje veoma složene delove sa odličnim mehaničkim karakteristikama SLS tehnologijom 3D štampe, od najlona (PA11 i PA12), dok se do 70% neiskorišćenog praha može ponovo koristiti. Idealan je za izradu mini serija rezervnih delova i prototipova.

FORM 3

Ključne karakteristike

Zapremina 3D štampe

165 x 165 x 300 mm

Materijali

NYLON PA11, NYLON PA12

Rezolucija

25 - 100 mikrona

prusa i3mk3

Prusa I3MK3

Idealan za printanje malih prototipova visokog kvaliteta sa mogućnošću širokog izbora materijala.


Ključne karakteristike

Zapremina 3D štampe

250 x 210 x 210 mm

Materijali

PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, Carbon-fibers, Polycarbonat

Rezolucija

20 - 600 mikrona

FormLabs

FormLabs Form 2

Form 2 je najnapredniji SLA desktop 3D štampač napravljen do sada. Dizajniran za laserski precizno i pouzdano štampanje, ovaj štampač nalazi primenu u medicini, juvelijerstvu, industrijskom dizajnu, arhitekturi i autoindustriji.

Veliki printovi u neverovatnoj rezoluciji

Zapremina 3D štampe

145 x 145 x 175 mm

Materijali / Resin

Clear, White, Tough, Castable, Flexible & Dental SG

Rezolucija

25 - 100 mikrona

Brzina

3cm/h
Rez/100 mikrona

RangeVision SpectrumRangeVision Spectrum

Jedan skener - mnoštvo mogućnosti

Veličina skeniranja

1cm-3m

Preciznost

0,04mm - 0,072mm

Rezolucija

3 x 3,1 Mpix

FormLabs

Filamenti

Fotopolimerska smola / Resin

RangeVision Spectrum