Unapredite vašu proizvodnju.

Priključite se stvaraocima budućnosti.

PROCES

IDEJA

Sve počinje od ideje. Vizija i par crteža je dovoljno da se razradi koncept i iskoriste pogodnost koje 3D štampa pruža. Do pojave ove tehnologoije, bilo je nezamislivo materijalizovati ideju za tako kratko vreme.

3D MODELOVANJE

Izrada 3D računarskog modela koji verno predstavlja i potpuno definiše ideju. Prvi stepen vizuelizacije koji trpi više izmena pre finalne verzije. Poželjno je razviti više rešenja, pa izabrati najbolje kroz testiranje prototipova.

PROTOTIP

Izrada prototipa i provera u realnim uslovima. Skoro po pravili se pronalaze nedostaci i bolja rešenja koja se implementiraju u početni 3D model i tako izbegavaju veliki troškovi koji bi kasnije nastali.

3D ŠTAMPA

Kada je prototip doveden do savršenstva, izrada kalupa i alata za masovnu proizvodnju je bez rizika. Za male serije i personalizovane proizvode 3D štampa može predstavljati bolje i isplativije rešenje.

Usluge

3D SKENIRANJE

Lasersko 3D skeniranje omogućava Vam da fizički objekat pretvorite u precizan 3D model.

3D MODELOVANJE

Infinity print vam nudi uslugu izuzetno preciznog i visokokvalitetnog 3D modeliranja.

3D ŠTAMPANJE

Štampa po zahtevu korisnika je imperativ 3D štampe.

3D Skeniranje

Lasersko 3D skeniranje omogućava Vam da fizički objekat pretvorite u precizan 3D model. Precizno i tačno uhvatite geometriju i oblike Vašeg 3D modela i obezbedite kompletnu digitalnu reprezentaciju vaseg objekta za 3D štampu.
Obrada snimaka napravljenih 3D skenerom vrši se sofisticiranim softverskim alatima koji stvaraju računarski 3D model – preciznu virtuelnu kopiju realnog, skeniranog objekta.
3D skeniranje koristi se za modele koji su veoma kompleksni, sa velikim brojem udubljenja, oblih delova i detalja koji oslikavaju stvaran oblik predmeta sa svim nepravilnostima i oštećenjima. 3D skeniranjem štedite na vremenu koje bi Vam bilo potrebno da određeni model nacrtate u nekom od CAD programa.
Računarski 3D model napravljen na ovaj način beleži sve karakteristike objekta, tako praveći vernu virtuelnu kopiju.

Sitni detalji

Kamere industrijske boje sa senzorima od 3.1 mpix pružaju nam mogućnost da snimimo najsitnije i najfinije detalje kao i zaobljene površine raznih objekata, sve do veličine od 0,07 mm.

prsten

Kompleksni oblici

Skener sa dve kamere omogućava precizniji i stabilniji proces skeniranja, smanjujući potrebu za rekalibriranjem skenera za vreme operacije na minimum. Posedujemo idealan uredjaj za stvaranje reprezentativne vizuelizacije objekata sa kompleksnim oblicima.

Objekti različitih veličina

Zahvaljujući mogućnosti skeniranja sa metama i prilagodljivim poljima pogleda, veličina skeniranih objekata je ograničena samo vašom maštom i snagom našeg računara.

vrata automobila

PRIMENA

auto

Industrijski dizajn
Modifikovanje automobila

rapid

Obrnuti inžinjering
Rapid prototyping

piza

Restauracija i Prezervacija
kulturnog nasleđa

Dizajniranje nameštaja
i enterijera

meda

Proizvodnja suvenira

kapa

Edukacija i školstvo

3D Modelovanje

Infinity print vam nudi uslugu izuzetno preciznog i visokokvalitetnog 3D modelovanje. Za to su zaslužni stručnos i iskustvo našeg tima, ali i razumevanje želja i očekivanja klijenata.
Pri prvom kontaktu uradićemo pregled 2D plana ili skice vašeg projekta i saslušati Vaše želje. Ukoliko je potrebno zatražićemo dodatne informacije o projektu. Nakon saglasnosti oko tehničkih detalja, naš tim pristupa izradi visokokvalitetnih 3D modela.

3d joystick

3D Štampa

Izrada po zahtevu korisnika je imperativ 3D štampe. Upravo to je i naša delatnost. Omogućavamo Vam izradu maketa, delova i funkcionalnih prototipova, korišćenjem više različitih materijala, različitih mehaničkih i fizičkih svojstava u jedinstvenom procesu 3D štampe. Ovom tehnologijom nudimo Vam proizvode modela koji verno oponašaju izgled, utisak i funkcionalnost proizvoda prototipa. Nudimo Vam mogućnost uklapanja više različitih vrsta materijala, koji se mogu primeniti u oblasti proizvodnje nakita, obuće, industrijskog dizajna, arhitekture, automobilske industrije, avio, stomatološke i medicinske industrije.